Tư vấn hỗ trợ

0792 352 699

Bài viết xem nhiều

Bạn đã xem

Gia Phả Dòng Họ Phạm Đức Ngành 2 Ở Ngũ Phúc Kiến Thụy Hải Phòng

Phạm Đức Sáng | 22/02/2023

 

 

 

Đời

Tên

Tên Bố Mẹ

 

 

 

PHẠM ĐỨC XUYẾN
Kỵ : 16/01
NGUYỄN THỊ TÝ
Kỵ : 10/03

 

Cụ : PHẠM ĐỨC ĐOÁN
Kỵ : 05/06
NGUYỄN THỊ DUYÊN
Kỵ : 23/01

 

 

 

 

PHẠM ĐỨC GIÁM
Kỵ : 23/01
TẠ THỊ MAN
Kỵ : 15/10

 

 

 

 

PHẠM ĐỨC THIẾT
Kỵ : 28/03
NGUYỄN THỊ KHUY
Kỵ : 30/08

 

 

 

 

PHẠM ĐỨC PHÔ
Sinh : 1918
Kỵ : 06/01/1983
NGUYỄN THỊ HUÊ
Sinh : 1923

 

 

 

 

PHẠM ĐỨC DUNG
Sinh : 1925
Kỵ : 11/09
ĐẶNG THỊ TUYẾT
Sinh : 1925
Kỵ : 09/05/2012

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                 

 

Danh mục
Danh sách so sánh

Giỏ hàng

Liên hệ qua Zalo